THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Tuyển chọn hồ sơ (Online)

 • Phòng Nhân sự căn cứ theo kế hoạch tuyển dụng của công ty, kiểm tra CV của ứng viên, đánh giá tổng hợp về kết quả học tập/ khả năng ngoại ngữ/năng lực thực hiện công việc của ứng viên, lựa chọn ra đối tượng hội tụ đủ phẩm chất, tư chất, năng lực để tiến hành phỏng vấn.

 

2. Phỏng vấn lần 1 (Phòng Nhân sự)

 • Thông qua buổi phỏng vấn của Phòng Nhân sự, kiểm tra nội dung hồ sơ ứng tuyển có bất thường hay không, đánh giá phẩm chất, tư chất của ứng viên, tiến hành phỏng vấn để xác nhận trực tiếp vấn đề sức khỏe và các nội dung khác.

 

3. Phỏng vấn lần 2 (Ban lãnh đạo)

 • Ban lãnh đạo công ty phỏng vấn trọng tâm chính về tư chất và khả năng của ứng viên, lựa chọn ra nhân tài có thể tiến hành nghiệp vụ một cách sáng tạo cùng tinh thần cầu tiến.

 

4. Thông báo kết quả cuối cùng

 • Phòng Nhân sự & Ban lãnh đạo họp bàn, lựa chọn ứng viên đạt yêu cầu, thông báo qua điện thoại và E-MAIL cho ứng viên đạt và không đạt yêu cầu.

 

5. Lịch trình sau khi đạt yêu cầu

 • Ứng viên đạt yêu cầu được đến thăm công ty, được nghe giải thích về chính sách đãi ngộ/phúc lợi dành cho nhân viên, chuẩn bị hồ sơ dành cho nhân viên mới, tiến hành nộp hồ sơ.

Hồ sơ cần nộp

① Nhân viên mới

 • Bảng điểm cấp cao nhất, bằng tốt nghiệp cấp cao nhất, bản sơ yếu lý lịch, bản giới thiệu bản thân, bản sao chứng minh thư.

②. Nhân viên có kinh nghiệm

 •  Giấy chứng nhận năng lực, bảng điểm, CV bao gồm bản sao các chứng chỉ, bản giới thiệu bản thân (Trọng tâm phần kinh nghiệm), bản sao chứng minh thư.

※ Trường hợp thông tin trong đơn xin việc và thực tế khác nhau, công ty có thể hủy kết quả tuyển dụng, vì vậy yêu cầu ứng viên ghi thông tin chính xác.

 Phúc lợi công ty

①. Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (thực hiện từ 01.07.2008), 4 loại bảo hiểm, có chế độ khen thưởng, chế độ thưởng đánh giá nhân sự, các chế độ hiếu hỷ, chế độ nghỉ phép, nhà ăn trong công ty (cung cấp bữa ăn sáng/trưa/tối).

입/사/서/류/전/형

 • 1차 서류면접 진행
 • 면접 통보
 • 2차 임원면접
 • 채용여부 통보