Ốc vít bu lông (S.D.S)

Sản phẩm :Ốc vít bu lông (S.D.S)

Sản phẩm được cấp bằng sáng chế chứng nhận, một lưỡi cắt one cutting được tạo ra bởi 2~3 luồng ren ở phần ren của ốc vít, xuyên qua tấm vật liệu như tấm panel, do đó không gây ra vết nứt được tạo ra ở phần đầu hoặc phần giữa của ốc vít, đặc biệt là tốc độ xuyên qua có thể ngăn chặn nước gỉ kim loại hoặc rò rỉ nước nhanh chóng.

  • Công ty sản xuất: EBADA VINA
Quy cách sản phẩm SB #14*65mm
SB #14*80mm
SB #14*100mm
SB #14*110mm
SB #14*120mm
SB #14*130mm
SB #14*150mm
SB #14*165mm
SB #14*180mm
SB #14*210mm
SB #14*230mm
SB #14*250mm
SB #14*280mm
SB #14*300mm
SB #14*330mm
SB #14*350mm

 

Thông số sản xuất sản phẩm