Thanh phụ kiện đầu hồi mái dạng nhô

Sản phẩm :Thanh phụ kiện đầu hồi mái dạng nhô

  • Công ty sản xuất: EBADA VINA

Thông số sản xuất sản phẩm

Bản vẽ mặt cắt ngang