Chair base (GI)

Sản phẩm :Chair base (GI)

Sản xuất CS0.45T / Mạ kẽm & sắt / Có thể sản xuất ngoài quy cách quy định

  • Công ty sản xuất: EBADA VINA

Thông số sản xuất sản phẩm

Bản vẽ mặt cắt ngang